ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
309,000 تومان
1 سال
329,000 تومان
1 سال
329,000 تومان
1 سال
.net
350,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.org
395,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.info
275,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
.biz
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.co
550,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
.ws
450,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
.name
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.in
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.pro
250,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.mobi
295,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.asia
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
.club
455,000 تومان
1 سال
670,000 تومان
1 سال
670,000 تومان
1 سال
.ir
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
.co.ir
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
.org.ir
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
.net.ir
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
.ac.ir
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
.sch.ir
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
.xyz
150,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.site
95,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
.online
150,000 تومان
1 سال
1,050,000 تومان
1 سال
1,050,000 تومان
1 سال
.io
2,000,000 تومان
1 سال
2,000,000 تومان
1 سال
2,000,000 تومان
1 سال
.tv
1,050,000 تومان
1 سال
1,050,000 تومان
1 سال
1,050,000 تومان
1 سال
.us
440,000 تومان
1 سال
440,000 تومان
1 سال
440,000 تومان
1 سال
.eu
595,000 تومان
1 سال
595,000 تومان
1 سال
595,000 تومان
1 سال
.me
395,000 تومان
1 سال
895,000 تومان
1 سال
895,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.