ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
369,000 تومان
1 سال
369,000 تومان
1 سال
369,000 تومان
1 سال
.net
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.org
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.info
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.biz
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.co
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
.ws
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.name
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.in
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.pro
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.ir
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
.co.ir
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
.xyz
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
.site
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.online
1,300,000 تومان
1 سال
1,300,000 تومان
1 سال
1,300,000 تومان
1 سال
.io
2,400,000 تومان
1 سال
2,400,000 تومان
1 سال
2,400,000 تومان
1 سال
.us
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.me
1,050,000 تومان
1 سال
1,050,000 تومان
1 سال
1,050,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.