ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
169,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
.net
190,000 تومان
1 سال
209,000 تومان
1 سال
209,000 تومان
1 سال
.org
219,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
.info
95,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
.name
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.biz
309,000 تومان
1 سال
309,000 تومان
1 سال
309,000 تومان
1 سال
.us
249,000 تومان
1 سال
249,000 تومان
1 سال
249,000 تومان
1 سال
.co
319,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
.ws
335,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.in
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.pro
139,000 تومان
1 سال
369,000 تومان
1 سال
369,000 تومان
1 سال
.mobi
169,000 تومان
1 سال
409,000 تومان
1 سال
409,000 تومان
1 سال
.asia
149,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.club
89,000 تومان
1 سال
359,000 تومان
1 سال
359,000 تومان
1 سال
.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.co.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.org.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.net.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.ac.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.sch.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.xyz
49,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.tv
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
.eu
319,000 تومان
1 سال
319,000 تومان
1 سال
319,000 تومان
1 سال
.me
99,000 تومان
1 سال
409,000 تومان
1 سال
409,000 تومان
1 سال
.co.uk
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.