سرور مجازی آلمان

پلن 1 سرور مجازی آلمان

فضا 20 گیگابایت

پهناي باند 500 گيگابايت

مقدار رم 512 مگابايت

پلن 2 سرور مجازی آلمان

فضا 40 گیگابایت

پهناي باند 700 گيگابايت

مقدار رم 1 گيگابايت

پلن 3 سرور مجازی آلمان

فضا 60 گیگابایت

پهناي باند 1200 گيگابايت

مقدار رم 2 گيگابايت

پلن 4 سرور مجازی آلمان

فضا 80 گیگابایت

پهناي باند 2000 گيگابايت

مقدار رم 4 گيگابايت

پلن 5 سرور مجازی آلمان

فضا 100 گیگابایت

پهناي باند نامحدود

مقدار رم 8 گيگابايت