سرور مجازی ایران

پلن 1 سرور مجازی ایران

فضا 20 گیگابایت

پهناي باند 30 گيگابايت

مقدار رم 512 مگابایت

پلن 2 سرور مجازی ایران

فضا 25 گیگابایت

پهناي باند 40 گيگابايت

مقدار رم 1 گيگابايت

پلن 3 سرور مجازی ایران

فضا 35 گیگابایت

پهناي باند 60 گيگابايت

مقدار رم 2 گيگابايت

پلن 4 سرور مجازی ایران

فضا 60 گیگابایت

پهناي باند 120 گیگابایت

مقدار رم 4 گيگابايت

پلن 5 سرور مجازی ایران

فضا 120 گیگابایت

پهناي باند 250 گیگابایت

مقدار رم 8 گيگابايت