سرور مجازی ابری

پلن 1 سرور مجازی ابری

هسته پردازنده 1 عدد

فضا 20 گیگابایت

مقدار رم 2 گيگابايت

آی‌پی ثابت 1 عدد

آلمان، فنلاند

پلن 2 سرور مجازی ابری

هسته پردازنده 2 عدد

فضا 40 گیگابایت

مقدار رم 4 گيگابايت

آی‌پی ثابت 1 عدد

آلمان، فنلاند

پلن 3 سرور مجازی ابری

هسته پردازنده 2 عدد

فضا 80 گیگابایت

مقدار رم 8 گيگابايت

آی‌پی ثابت 1 عدد

آلمان، فنلاند

پلن 4 سرور مجازی ابری

هسته پردازنده 4 عدد

فضا 160 گیگابایت

مقدار رم 16 گيگابايت

آی‌پی ثابت 1 عدد

آلمان، فنلاند

پلن 5 سرور مجازی ابری

هسته پردازنده 8 عدد

فضا 240 گیگابایت

مقدار رم 32 گيگابايت

آی‌پی ثابت 1 عدد

آلمان، فنلاند