افزایش قیمت های سرویس ها با توجه به نرخ ارز

با سلامهمانطور که مستحضرید هاست گذر طی دو سال گذشته، جهت رضایتمندی کاربران تغییری در هزینه سرویس‌ها نداشته است و همیشه سعی می کنیم قیمت های سرویس ها را با کمترین میزان ممکن ، با توجه به کیفیت ... بیشتر »

29th Jul 2018