به دلیل انتقال سایت و تغییر سرور درگاه های پرداخت اینترنتی قطع شده بود اما در حال حاضر مشکل رفع شده و می توانید از طریق درگاه بانک ها پرداخت های خود را اینترنتی انجام دهید.

موفق باشیدSunday, October 28, 2012

« برگشت