بتازگي در سي ام اس جوملا ورژن 1.5 باگهاي جديدي كشف شده كه باعث هك وبسايت و مشكلات جانبي ميشود

پيشنهاد ميشود كليه مشترياني كه از اين ورژن استفاده ميكنند نسبت به ارتقا به ورژن بالاتر يا امن كردن ورژن قبلي اقدام كنندFriday, November 23, 2012

« برگشت