مقالات

 در صورتی که هزینه تمدید سرویس را پرداخت نکنم برخورد شما چگونه است؟

در صورتی که سرویس شما باطل شود و شما آن را تمدید نکنید، پس از 3 روز سرویس شما به صورت اتوماتیک...

 شرایط و ضوابط سایت

« شرایط و ضوابط استفاده از خدمات سایت » » بند اول: هاست گذر متعهد مي شود كه در قبال...

 قوانین جرائم رایانه ای در جمهوری اسلامی ایران

بخش یکم ـ جرائم و  مجازات‌هافصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و  سیستم‌های رایانه‌ای و...