مقالات

 تنظیمات connection strings هاست ویندوز با پانل WebSitePanel

شما قادر به ساخت دیتابیس جدید از قسمت "Space Home -> Databases" هستید. تنظیمات مربوط به...

 رفع پیغام خطای Incorrect syntax in Web.config file causes 500 internal server error

  ممکن است به اشتباه تنظیمات ناصحیحی بر روی فایل web.config خود انجام داده باشید که سایت شما...

 نحوه سوئیچ کردن از Net2. به Net4. یا برعکس

  به صورت پیشفرض نسخه دات نت سرور میزبانی وب ویندوز بر روی دات نت 2 می باشد که این گزینه از...

 نحوه ورود به کنترل پانلهای سرور ویندوز

- جهت ورود به کنترل پانل WebSitePanel ویندوز به این طریق عمل میکنیم: http://cp.YourDomain.com -...